Chấm cái, Cảm ơn chủ thớt. Mình bên www.hoakhaitruong.vn