Như đã thông báo về sự kiện tại đây: http://forum.munamquoc.com/showthread.php?17157
Phần thưởng là 300 viên Ngọc Hỗn Nguyên được chia đều cho những người thắng cuộc.

Sau đây BQT xin chúc mừng những nhân vật đã sống sót đến khi kết thúc sự kiện và nhận được Chaos trong ngân hàng:

HuuHeo
JimyNguyen
KaiDaViChi
king93
Kotex01
MRSML
ongchua
Rhusgogo
SilipDen


Phần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!