Sau đây BQT xin chúc mừng những nhân vật có tên sau đây đã giết được sát thủ với những phần thưởng là 15 Ngọc Hỗn Nguyên trong ngân hàng:  • SayGoodBye
  • TheBoy
  • RFNoiLoanX
  • TayDamThep
  • iPhoneMini  • TheBoy
  • Rhusgogo
  • hitle
  • SilipDen
  • zzKENzz


Phần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!