Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Nam Quốc ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://munamquoc.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Nam Quốc

S5O4V5P8T4
F4V2L4X8W7
G3L7D2I8C4
Z5E6U3G9B9
D2R2Y7Z5G4
Z5F7L7L3A5
H9H5T7N1G4
K2X7N9C2I1
G1G3R9C3F5
V2P9V7Y7W9
V2L4M5U3V2
I4E2U6V5V6
D5E1H1S6U8
N3N1J7F7T5
U6D2V9P3S1
W7M2W7L2D8
Y4Y5C7J7C4
F5O3P8T8D7
G6G5U6A1H6
J1S8V5G9D5
J8D3Q8J1D5
U2N3R7J3O9
G9P1A9K7M8
W4K5F5G5X1
H1T9W5N4L6
H7C9O7A9R3
Q1W2J5X6X3
L3K4R4S1Y9
J6R9E6T8I7
K8E5B3I4N4
C8P1C1E6B3
K3X6R6Y9F9
I5M9E6D8S8
Z2F6T5D1P4
P7Y8T8P7O3
E5Q7T6K6Z3
D4Q7P7S7Y2
C6T1D5Q9X6
P7V5T9B9B4
E7X3D2F8W8
G6M4R8I7Z3
T7R1H9U1W4
F2R8P8H8M9
O7G8Q1B8A8
E4U2C5N2H6
Z7I7G3L5D9
X2H5X4P3Y2
J3T7U2K5X5
R4R6T4P7I2
T7A9V1R3L8
K4R7U4Q9V1
A9H8X5S1M4
W2F2G9N5C7
I5H7L6K1V3
G8A1E5H2H7
Y6Y2A2L3N7
F5O4C6H5W4
T8P5Q2S1F3
G8Q8J5S5W3
P3O7G5W4S1
U5D9K6Z8V8
Y3O5Y5J9V4
S5M1P8L6X9
Q5M5W9M2X7
Y5F5E7O7L9
D4L3D3G1N5
N8P7R2Y7H5
K3I6K9P4Z8
A6G6M4N5A6
G9E5Q3B4D2
L5J9O3Z6Z2
E8T7K8W3Z1
Q1K8I7S7A9
L7O8M6G6Z7
R9G5U2M8P1
V7F3K5W4N3
Q4G5U9L3M8
W7H9R2W3D9
H1S5I6L2W8
N2Y1N9A4Z3
B4R9O1Z1D8
S7E1L5N3Q8
Q6T5K3S6P7
A8V5B6L7D2
T5V6F5M7E8
C9I6V3S6Y7
J2S9W1F1K7
J6O1O8Q5J1
E1Q1B5D9D6
A2J6G2M3S9
M8E6O2J7V8
A7G2T6Q3Y3
V9F8E2J3I5
F7R7B9L4T9
C7O7V7C9D8
S2C7R5D2S2
V5B6C4T7N8
D1F6U3A7D3
U4F2W1O8I2
M8C9L1J7F9
H2N1C4W3Q6
E2K2Z5V5K9
O1N2M4B8H8
S1W3P6R8U6
R7H4U5Q7X6
M1E1I7P6K1
T1W8G3N1I8
Q5Q9H4E8F5
M5U8Z9Z4I7
Q9T9U4X5M7
Q7C1K5J3A5
I8U4N8N4V6
Q9I9S5E7F9
I3W4K6I7E2
G2K2M7S9R8
G6D5S5G7C1
S5F1T5N8T5
N3T4N4R9U8
U9I3M3J7F6
W9K3M1B6C6
E4N9M8Q7C6
D8V5Q5Y5O6
B6N2E4C3U7
Y2R7Q5V3U9
V6W8J1Y2B4
Y2V5F2U1E4
N3Y9N6T2Q7
W3G4E2K6P7
H4X7L9O5B1
X6U4G3X8N4
O1I5C2Q6W9
A8M8V4N2N9
U8H1I5C9T1
L6P3C3Q1Y6
S2X4T8V4Y6
J9I9R7K4K2
E1L5G6K2Z5
E7W2T8T8J8
Y5L3E9F2K9
D6R1Y2V8W9
O3D4I4I8N6
L7R2D4K8X2
W1G2H9A2G1
J7Z1D5C7K4
U9O6W5W2J7
C5I4P3L3M8
R8C2M3V6A1
X2F6G3V2S1
G5A2S5H5E8
R4X9V9A2R6
T5U9Q2O9D2
O1I5M9D8O7
X4J6Q7W8B3
Z1G3R9Q6H8
E3W8K6J2L9
I3H9M2N3T1
E2K6Y5P8D8
Z8W9G8J1V7
Q9Z5L4G1O8
Q7D8C4H1B1
V9J1Q3S4I6
Y5H8Z1F6I9
K8F4X3M7W2
B4B7H7G4B3
K5U8Y2P1N8
T8S2J7Q2J6
W7B7O7A9L5
A4T3O4Y5R2
H5O4A4G5E1
G8L7G3E8Z6
Q3E8Z7O6O7
Z2R9V7D2N4
L1I8P6U4H8
N6S9Q5S5P4
M8H5H9I8T2
D4A8X8E7G5
N4F6M9Y8K1
K4E1O7V8Q8
M9K6X1E6X5
X4I7Z7E3H5
V3M5U6D4I3
V6I6C5C9H9
I7Z7T4I9C9
R5Y6Q6E7A4
B4X3J5C4U9
R3Y9M7H4F6
M1M5F5W4O5
G2R3Y2O1V6
A8O9J9D9V5
A2I2C3O9W8
Q5D4Q5Y9U2
R5V7A9F6Y8
E2I5Z7E1V6
O9J6M5G7Q3
O7M5Z2T4V9
I2B1V6D8E7
L3Z6E9M4O1
L9B5P3F9J7
S5E1H7T4T8
D7M3W4F9U9
W1O8B1S3K2
X3E8Z1B3C5
T2T1H1J4X9
A1X9K6H9Q3
P7T2T6I8H4
R2I2W6C9Q2
S1T8M1Z9C5
O4A2V3T2B6
Z6P5J4A8K3
M2C8S5K5X1
J2J5I8Y1J8
U2G6R4J5Y6
J1P8Q9I8V6
M8V9F2P4Y5
W6Y9L5E6Y8
W2W7L2V6O4
V8C6I5W8C9
D9E2H5F1R1
G6X4N6M3R4
G8V9Q1J8A6
F5K6Q3B7E9
P7J4V6B9U8
Z2Q4X5X8B2
F3T7V9H8Z2
V3V9Q5S7D1
S7R7Z2X5H4
B4Z1E5R8X8
U6S9K2Z9N9
F3K7W3J7N5
Y8W1Q6H7F9
G3D3P9C8T5
K5J5F1J9Z9
L7G9A4M4Q8
R3P7Z7M6G8
X4L3Q1Q6Z2
G1R5E6R7W2
X5T9B5M3L1
T6L4K5S7Z7
E6T7T9M3M5
J8U3O8D9A9
F1Y6E9W7I4
K4M8V2T4H8
Y9N9Q4U8U3
L3H3W6S5U6
Y8E1W7Z6U9
G9P1D6P9F4
M6V5B4A6Z9
P2H4M4J7V4
I8B2M7K3J5
C7B3A7P1U7
E8U8P4I2V8
Z6L9C2R9V3
B4F7U4A9U4
F7G5Q6Z3S3
H9S6F4I3D1
M5V1J2L4W3
E9K3Y3E7P2
Y6D2J5H4A4
W7I7R2X9H5
G4Q3J3G8N5
B7Y1X5D6C3
I3P8Q4U3N6
O2X6S5A7Q9
D9P7C3F2V1
N4A6M9E2F9
P8C1B8R4P1
G7T7M7X5J9
O4W7K7C4T8
Y3C5Y6Q8X4
G3E9N6B1Y7
A9P5Q3D7Z7
G8E4B3E6S6
D1T9Q9T1J2
L6I4W6N1A7
I4W8O5S2T6
Q9R4Q8L8E7
P3H7D7S4R7
U4V2O8D7B4
O5Q5Q5G8L4
B3M4L7L4L6
O2S3Y8S6P9
A2K5I9S2T3
K5V2B3S6B6
R5P3A9P6E1
D8L8M9N3C5
Z9W4Z4K6A9
M8S8E8E9D5
K7Z8A8E1K3
R1Z7P2H4T2
G7R3M7W7M1
D1J4I9O5S7
B4X9A1V7C2
W1Q7A1J2K9
O4I4V2M8N8
B7O7T4A2X9
Q8T4R1K7L6
F6J3I8P3B6
K5Y1U1W7X1
E6H6Q5E6R7
T1K6A9O4Y5
G6T8U7M7U2
X6L7O2K6A9
D7P3S1F4U2
H3V4W4J5W6
P9U3U8A1X3
K7O3O9C3X4
P3S8W1T6D6
C9M5R7Y4T2
D9A9K7C6N3
N7K4F4T1Z7
B3O1V3E6D2
C3Z2G6U6K4
D8D3Q9L2K6
A7A4R5N5W3
F8O8S4D9W9
G8P2T8R7W6
J9G6I9L2X6
P5A6E5P9Y9
O6O3N1F9B8
D7D1L4A6H5
P9V9E4Y4L1
B8T2E3E8O1
L9J4H6I7V4
A8S1V7W6S7
L2S3B2E6C2
A1O8Y8J3C6
E7G4G4I3F7
E3N7F7W8W9
Y5U3K9Y7N5
B1T2W2K9N7
F1P6T9R9I3
K4Q6I6C6P5
O2B5L3L7F2
D8B9I2H5K7
O2E3H9C4R6
S8T2A1P8I6
B5C8F8X2W9
L6Q2J3L2H8
D1R8P5O5H6
K6C5F8F5L3